Berkana as
Marikloppa 20
1458 FJELLSTRAND

Tlf: 906 11 081
bente.leland@berkana.no
Labyrint
Bente Nuth Leland Bente Nuth Leland har arbeidet rundt 30 år som sivilarkitekt med prosjektering av boliger, sykehjem og offentlige bygg, og med regulering, eiendomsutvikling og fremskaffelse av omsorgsboliger i Oslo kommune.

Hun har gjennom årene vært engasjert i gjenbruk og ombruk i byggebransjen, gjennom prosjektledelse tidlig fase for gjenbrukshuset i Pilestredet Park (Statsbygg), og gjennom forfattervirksomhet som boken Boligdesign – omforming og gjenbruk.

Som konsulent for NABU (nå ECOBOX) har hun bl.a. arbeidet med veileder for oppgradering av eksisterende bygg mot byggeforskriftene og med oppstarten av en prosjektsdatabasen over miljøvennlige byggeprosjekter.

I tillegg til å være arkitekt, har Bente også utdannelse og praksis som Enhetsterapeut og SIS-integreringsterapeut. Hun er sertifisert hus- og helsecoach (Byggbiologi 2011) – og hun har gjennom erfaring med egen og andres helse sett nødvendigheten av sunne omgivelser, fri for allergener og med et minimum av elektromagnetisk stråling.

Hun er medlem i GAIA-nettverket og arbeider i eget firma på Nesodden, Berkana as.

Bente har også skrevet fagbøker, og du finner mer informasjon om den siste boken «Fra passivhus til sunne hus» her.