Berkana as
Marikloppa 20
1458 FJELLSTRAND

Tlf: 906 11 081
bente.leland@berkana.no
Labyrint
Berkana as er et lite firma på Nesodden som tilbyr tjenester innen arkitektfag og byggbiologi/helse.

Firmaets drives av sivilarkitekt MNAL Bente Nuth Leland som kan ta på seg oppgaver som hus- og helsecoach, tilbygg, ombygging, fritidsboliger, eneboliger og mindre reguleringsplaner.

Bente er opptatt av helhetlig arkitektur, det vil si at hus og omgivelser i tillegg til å være naturnære, vakre, funksjonelle, miljøvennlige, tilgivende og med nøkterne kostnader, også skal være sunne for helsa og for miljøet.

Firmaet er sentralt godkjent av Direktoratet for Byggkvalitet som ansvarlig søker og arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. Bente gir personlig oppfølging og åpen for en dialog i prosessen for å finne den optimale løsningen for kunden, både når det gjelder utforming og prosessen med søknad, innhenting av tilbud og oppfølging i byggeprosessen.

Eksteriør, detalj Interiør Kirkeåsveien, sofakrok